Nasza oferta - DASHWOOD Polska Broker

Nasza oferta

Naszym klientom świadczymy długofalową obsługę, rozpoczynając współprace w dowolnym momencie, nie czekając na terminy zakończenia dotychczasowych ubezpieczeń. Tym samym rezerwujemy czas niezbędny do poznania specyficznych potrzeb Przedsiębiorstwa.

Specjalizując sie w obsłudze dużych i średnich podmiotów gospodarczych wypracowaliśmy dla naszych Mocodawców szereg korzystnych i nowatorskich rozwiązań, które możemy wykorzystać we współpracy z Państwa firma. Odpowiadając na wciąż nowe potrzeby rynku poszukujemy i staramy się wdrążać nowe rozwiązania.

Od początku działalności w zawodzie brokera ubezpieczeniowego, rzetelna praca i zaangażowaniem zdobywamy zaufanie naszych Zleceniodawców . indywidualnie podchodzimy do każdego z nich, utrzymując kontakty oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

DASHWOOD oferuje profesjonalne usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego oraz pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia. Reprezentuje ubezpieczającego w kontaktach z zakładami ubezpieczeń, zarówno na etapie pozyskania ubezpieczenia jak i likwidacji szkody. Specjalizacją firmy jest obsługa podmiotów gospodarczych.

Działając w imieniu i w interesie ubezpieczającego (klienta), w ramach obsługi portfela ubezpieczeń dokonywanych jest szereg czynności, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych potrzeb, między innymi:
 • analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej podmiotu
 • analiza rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową dostarczenie argumentów do podjęcia decyzji typu: "ubezpieczać" i w jakim zakresie, albo "nie ubezpieczać" pozostawiając część zagrożeń na tzw. ryzyku własnym)
 • ustalenie programu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem następujących grup ryzyk:
  • klasycznych: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i towarzyszące mu ubezpieczenie utraty zysku - business interruption, ubezpieczenie mienia od kradzieży, ryzyka transportowe - cargo, ryzyka komunikacyjne
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ( w tym coraz bardziej doceniane ubezpieczenie OC Członków Zarządu)
  • finansowych: ubezpieczenie należności, gwarancje finansowe: należności celno-podatkowe, wadialne, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek itp.
  • ryzyk osobowych (w tym życiowych grupowych i indywidualnych)
 • ocena możliwości w zakresie "kontroli własnej" ryzyka poprzez działania prewencyjne wraz z niezbędnym doradztwem w tym zakresie
 • przeprowadzenie negocjacji z wybranymi wspólnie ze zleceniodawcą zakładami ubezpieczeń
 • organizowanie przetargów na ubezpieczenia, w razie potrzeby zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych
 • wdrożenie wynegocjowanego programu
 • obsługa polisowa (pilnowanie terminów ekspiracji ubezpieczeń i płatności składek)
 • prowadzenie bieżącego doradztwa oraz szkoleń
 • pomoc w formułowaniu roszczeń odszkodowawczych oraz kontrola nad ich prawidłową realizacją

Wszystkie w/w czynności świadczone są nieodpłatnie. Wynagrodzenie prowizyjne brokerzy zwyczajowo otrzymują od firm ubezpieczeniowych.

Copyright (C) DASHWOOD Polska Broker Realizacja: agraf.net.pl