Polityka jakości

Członkowie Zarządu DASHWOOD posiadają wysokie kwalifikacje, czego potwierdzeniem jest zdany z najwyższymi lokatami egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz uzyskanie dyplomów z wyróżnieniem na studiach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie we współpracy z City University Business School of London. Wiedza teoretyczna poparta jest doświadczeniem. Człon firmy stanowią brokerzy, którzy rozpoczęli działalność w 1991 roku, wkrótce po tym, jak tylko zrodziła się taka możliwość. W tym czasie opracowali kompleksowe programy ubezpieczeń dla wielu znaczących firm. Współpracowali również z Gazetą Prawną pisząc artykuły, gdzie teoria przeplatała się z praktyką.

Pracownikom firmy stawiane są wysokie wymagania dotyczące stałego podnoszenia kwalifikacji. Wszyscy merytoryczni pracownicy Spółki mają zdany egzamin brokerski i stale podnoszą swoje kwalifikacje, między innymi poprzez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez specjalistyczne firmy oraz ubezpieczycieli.

DASHWOOD jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Spółka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną w wysokości 3 mln Euro.

Copyright (C) DASHWOOD Polska Broker Realizacja: agraf.net.pl